Pracovnělékařská služba neboli PLS v ČR

Dnes Pracovnělékařská služba, která dříve byla nazývána coby závodní preventivní péče. Náleží mezi speciální zdravotní službu, která je ze zákona povinná pro zaměstnance. Služba zajišťuje v rámci spolupráce se zaměstnavateli preventivní prohlídky pro řadové zaměstnance. Koho konkrétně se tato služba týká a co vše poskytuje? Jak může být nápomocná nejen pro zaměstnavatele?lékařské záznamy
PLS a její zásadní služby pro zaměstnance
 
·         prevence v oblasti zdraví,
·         podpora přizpůsobení práce a podmínek zaměstnancům,
·         dozor nad zdravotním stavem zaměstnanců v rámci dané práce,
·         účast na zajištění opatření pracovní rehabilitace,
·         spolupráce v rámci poskytnutí informací v oblasti hygieny a zdraví při práci,
·         aktivně se podílet v rámci programů ohledně zefektivnění pracovní činnosti,
·         přítomnost při rozboru nemoci z povolání, pracovního úrazu či jiných nemocí spojených s výkonem povolání,
·         vyhodnocení potenciálního rizika mající negativní vliv na zdraví zaměstnace na pracovišti,
·         posouzení pracovníka a jeho zdravotního stavu vůči konkrétní pracovní činnosti.
 
Proč je tato služba důležitá?
 
I když mnohdy tyto lékařské prohlídky jsou vnímány ze strany zaměstnance jako zbytečná povinnost, jedná se však o velmi podstatnou a importantní záležitost. Záměrem zaměstnavatele je, aby měl pracovně způsobilé zaměstnance, kteří mohou po zdravotní stránce vykonávat danou pracovní činnost. Víme, jaký postoj je ke zdravotnictví. Těch, kdo opravdu a pravidelně absolvuje preventivní prohlídky je minimum. Nejen díky hektičnosti je tato záležitost bohužel opomíjena. Smyslem je takto i udržet zdraví zaměstnanců.
 měření tlaku
Zaměstnavatel má právo zajistit preventivní péči svým zaměstnancům a to buď prostřednictvím státního či soukromého zdravotnického zařízení. Vše je opatřeno smluvní cestou. Pro každého zaměstnavatele by měla být bezpečnost na pracovišti i pro zaměstnance prioritní záležitostí. Náleží sem i veškeré výstupní prohlídky. Avšak za nejdůležitější jsou považovány vstupní a periodické prohlídky, které tak mohou odhalit jakékoliv zdravotní změny v rámci vhodnosti pro výkon pracovní činnosti.